Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

viernes, 27 de marzo de 2015

ENTREGA DE SIGNATURES PER LA ILP CATALANA / ENTREGA DE FIRMAS PARA LA ILP CATALANA


Un matí carregat d'emocions. Primer a l'IDESCAT lliurarant 70 mil signatures per a la ILP Habitatge! Ara el govern no té excusa, hem superat el mínim per presentar-la al parlament i només és el principi de l'allau.

Després hem donat suport a 500x20 El Lloguer Públic i Assequible per aturar els desnonaments amb la consigna que "amb la ILP això no passaria" I finalment hem anat al ‪‎Ple Bcn per obligar els grups polítics a votar la Moció de Suport a la ILP. I ha sortit que SÍ!

==========================================================

Una mañana cargada de emociones. Primero en el IDESCAT entregando 70 mil firmas para la ILP Catalana! Ahora el gobierno no tiene excusa, hemos superado el mínimo para presentarla al parlamento y sólo es el principio del aluvión.  

Después hemos apoyado 500x20 El Alquiler Público y Asequible para detener los desahucios con la consigna de que "con la ILP esto no pasaría" Y finalmente hemos ido al  Ple Bcn para obligar a los grupos políticos a votar la Moción de Apoyo a la ILP. Y ha salido que SÍ!jueves, 26 de marzo de 2015

ASSEMBLEA DE HOY JUEVES A LA PAHV / ASAMBLEA DE HOY JUEVES A LA PAHV

Després de la presentación de la PAHV per un company, ens han donat unes bones notícies:

a)       Una Dació en Pagament amb lloguer social per 3 anys.
b)       Dació en Pagament
c)       Condonació del deute
d)       Un desnonament aturat (pel que han dit va per llarg el tema, (que tranquil l’inquilí)

DEMÀ A LES 9,15 H. AL METRO DE SANTA COLOMA. Anirem a Via Laietana, 58 per entregar les firmes recollides per la ILP Catalana. (A Santa Coloma hem recollit 5.429 signatures).

El proper DISSABTE dia 28 assemblea de les PAH’S Catalanes a RUBÍ

RECORDEU: Dilluns i dijous de 18 h a 20 h. s’assessora a les famílies que tinguin dificultats per poder pagar les factures dels subministres. Ateneu Julia Romera, carrer Sant Ramón, 51.

=================================================


Tras la presentación de la PAHV por un compañero, nos han dado unas buenas noticias:

a) Una Dación en Pago con alquiler social por 3 años.
b) Dación en Pago
c) Condonación de la deuda
d) Un desahucio parado (por lo que han dicho va para largo el tema, (que tranquilo el inquilino)

MAÑANA A LAS 9,15 H. EL METRO DE SANTA COLOMA. Iremos a Via Laietana, 58 para entregar las firmas recogidas para la ILP Catalana. (En Santa Coloma hemos recogido 5.429 firmas).

El próximo SÁBADO día 28 asamblea de las PAH'S Catalanas en RUBÍ

RECUERDE: Lunes y jueves de 18 h a 20 h. asesoramiento a las familias que tengan dificultades para poder pagar las facturas de los suministros. Ateneo Julia Romera, calle San Ramón, 51.

LLEI MORDASA / LEY MORDAZA


A partir de demà només hauran dos delinqüents en aquesta foto

                                                                El manifestant i el fotògraf

(la gent podrà manifestar-se lliurement a favor de Franco i contra el matrimoni gai)

ALGUNES PERLES DE LA LLEI DEL PP

a) Les sancions pujaran fins a 30.000 euros per impedir un DESNONAMENT o prendre i difondre imatges de la policia.
 
b) Causar desordres al carrer o obstaculitzar amb barricades.

c) Impedir a qualsevol autoritat l'exercici legítim de les seves funcions en el compliment de resolucions administratives o judicials. Aquest punt sancionaria, per exemple, les concentracions per impedir L'EXECUCIÓ DE DESNONAMENTS. 

d) L'OCUPACIÓ DE CASES i la venda ambulant no autoritzada.

e) Negar-se a donar-li la documentació a la Policia.


(en quin col·lectiu estarien pensant?) 


===============================

A partir de mañana sólo habrán dos delincuentes en esta foto:

El manifestante y el fotógrafo.

(la gente podrá manifestarse libremente a favor de Franco y contra el matrimonio gay)


ALGUNAS LINDEZAS DE LA LEY DEL PP

a) Las sanciones ascenderán hasta 30.000 euros por impedir un DESAHUCIO o tomar y difundir imágenes de la policía.

b) Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.

c) Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la EJECUCIÓN DE DESAHUCIOS.
 
d) LA OCUPACIÓN DE CASAS y la venta ambulante no autorizada. 
e) Negarse a darle la documentación a la Policía.  

(¿en qué colectivo estaban pensando?) 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...