Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

viernes, 30 de enero de 2015

ASSEMBLEA SETMANAL D’AHIR DIJOUS A LA PAHV / ASAMBLEA SEMANAL DE AYER JUEVES A LA PAHV


TRES CASOS NOUS / TRES CASOS NUEVOS 


Amb una bona assistència i 3 casos nous ha començat l’assemblea. La problemática sempre és la mateixa: atur i manca de qualsevol ingrés per poder fer front al pagament de la hipoteca.

Gramenet Imatge Solidària (fotografía) s’ha dissolt i amb el diners que tenien en caixa doncs han contribuit a la pahv amb una aportació de 500 euros. Gràcies comp@nys!.

El proper dia 6 de febrero es passarà un video titulat “7 dies a la PAH” a l’Ateneu a les 19 h. És molt interessant.

Com ja sabeu el desnonament del dijous es va aturar.

Recordeu: Els dilluns i dijous de 19 h a 20,30 h. Pobresa Energètica. Qui necessiti informació que vingui.

=============================================================
Con una buena asistencia y 3 casos nuevos ha comenzado la asamblea. La problemática siempre es la misma: paro y falta de cualquier ingreso para poder hacer frente al pago de la hipoteca.

Gramenet Imatge Solidaria (fotografía) se ha disuelto y con el dinero que tenían en caja pues han contribuido a la pahv con una aportación de 500 euros. Gracias comp @ NYS !.

El próximo día 6 de febrero se pasará un video titulado "7 días a la PAH" en el Ateneo a las 19 h. Es muy interesante.

Como ya sabéis el desahucio del jueves se paralizó.

Recordar: Los lunes y jueves de 19 h a 20,30 h. Pobreza Energética. Quien necesite información que venga.Recogiendo firmas con humor a pesar del viento!!!!


 ================================================================

enllaços / enlacesÒmnium dóna suport a la ILP Catalana / Òmnium da soporte a la ILP Catalana==================================200 personas exigen a los bancos el mismo trato que los partidos políticos para negociar sus deudas
  =================================

 

última hora /última hora

TOTS CONTRA LA LLEI MORDASSA  / TODOS CONTRA LA LEY MORDAZA

Amb aquesta llei, l’estat pretén prohibir qualsevol mena de manifestació i protesta davant de les injustícies diàries. Ja no ens podrem reunir lliurement per lluitar contra tot allò que ens perjudica a tots. Mentrestant, al robatori i saqueig de les arques públiques, no se li apliquen lleis com és degut. En conseqüència l’Estat, de la mà dels banquers, segueix robant i legislant lleis repressives al seu favor, per aconseguir que ja ni tan sols puguem sortir pacíficament al carrer a denunciar aquests fets. D’altres sancions que recull aquesta llei son:
 
- Per gravar la policia en les seves actuacions, la sanció podrà ser d’entre 600 a 30.000 euros.
- Per protestar en sucursals bancàries, per impedir desnonaments cauran també d’entre 600 a 30.000 euros.
- Acampar de forma pacífica a la Plaça Catalunya, Plaça del Sol o Seta de Sevilla, serà un acte il·legal.
- Els manifestants activistes que siguin identificats diverses vegades realitzant algun dels actes descrits anteriorment, se’ls hi aplicaran més sancions.
- Les manifestacions davant del congrés o de llocs públics, també tindran una multa d’entre 600 a 30.000 euros.

 
La llei de la puntada de peu a la porta, imposada pels socialistes “Llei Corcuera” queda obsoleta i substituïda per la llei de la puntada de peu a la boca o “Llei Mordassa” imposada ara pel PP, una llei que segons ells protegeix la seguretat ciutadana. Una llei que segons nosaltres, protegeix la seguretat de polítics corruptes i, per descomptat, dels malefactors banquers.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Con esta ley, el estado pretende prohibir cualquier tipo de manifestación y protesta ante las injusticias diarias. Ya no nos podremos reunir libremente para luchar contra todo aquello que nos perjudica a todos. Mientras tanto, el robo y saqueo de las arcas públicas, no se le aplican leyes como es debido. En consecuencia el Estado, de la mano de los banqueros, sigue robando y legislando leyes represivas a su favor, para conseguir que ya ni siquiera podamos salir pacíficamente a la calle a denunciar estos hechos. Otras sanciones que recoge esta ley son:

 
- Para grabar la policía en sus actuaciones, la sanción podrá ser de entre 600 a 30.000 euros.
- Para protestar en sucursales bancarias, para impedir desahucios caerán también de entre 600 a 30.000 euros.
- Acampar de forma pacífica en la Plaza Cataluña, Plaza del Sol o Seta de Sevilla, será un acto il • legal.
- Los manifestantes activistas que sean identificados en varias ocasiones realizando alguno de los actos descritos anteriormente, se les aplicarán más sanciones.
- Las manifestaciones ante el congreso o de lugares públicos, también tendrán una multa de entre 600 a 30.000 euros.

 
La ley de la patada en la puerta, impuesta por los socialistas "Ley Corcuera" queda obsoleta y sustituida por la ley de la patada en la boca o "Ley Mordaza" impuesta ahora por el PP, una ley que según ellos protege la seguridad ciudadana. Una ley que según nosotros, protege la seguridad de políticos corruptos y, por supuesto, de los Malefactor banqueros....

 

 

 

Os ac ordais,? Santa Coloma de Gramenet/Badalona


 

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...