Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

jueves, 2 de octubre de 2014

ASSEMBLEA D’AVUI DIJOUS / ASAMBLEA DE HOY JUEVES
La presentación de la PAH l'ha feta un company, que és greg i que està fent una tesis com a final de la seva carrera, i que està realitzant un estudi del què és la plataforma, les accions que fem, la documentació que es necesita per demanar la dació en pagament, etc. 

La presentación de la PAH la ha hecho un compañero, que es griego y que está haciendo una tesis como final de su carrera, y que está haciendo un estudio de lo que es la plataforma, las acciones que hacemos, la documentación que se necesita para pedir la dación en pago, etc
 
S’han presentat algunes companyes que portaran les diferents comissions de treball.
Se han presentado algunas compañeras que llevaran las diferentes comisiones de trabajo


Ha assistit a la reunió un estudiant del Puig Castellar per fer un treball sobre la nostra plataforma i col·laborar amb nosaltres.

Ha asistido a la reunión un estudiante del Puig Castellar para hacer un trabajo sobre nuestra plataforma y colaborar con nosotros.
 El col·lectiu d’advocats aniran a l’ateneu un cop al mes de 18,30 h a 19 h. El dia 15 d’octubre aniran però la persona interessada ha de parlar primer amb la Puri explicant la consulta que vol fer perque arribi a l’advocada i el dia de la visita pugui tenir el tema preparat.

El colectivo de abogados irán al ateneo una vez al mes de 18,30 h a 19 h. El día 15 de octubre irán pero la persona interesada tiene que hablar primero con la Puri explicando la consulta que quiere hacer para que llegue a la abogada y el día de la visita pueda tener el tema preparado.
 
D E M À:

* A les 9 h al metro L-1 de Santa Coloma per anar tots junts a Plaça Urquinaona.
* Per la nit a les 21 h. a l’ateneu per sortir a enganxar cartells.
NO CAL RECORDAR QUE HEM DE SER MULTÍSSIMS                                                          M A Ñ A N A:
* A las 9 h en el metro L-1 de Santa Coloma para ir todos juntos a Plaza Urquinaona.

* Por la noche a las 21 h. en el ateneo para salir a pegar carteles. 
                         NO HAY QUE RECORDAR QUE DEBEMOS SER MUCHOS
 


  *************************************************


R E C O R D A T O R I:

El dissabte dia 4 a les 18 h. es presenta al MAS FONOLLAR  (c. Jerónimo, 1-3) la obra de teatre “JUSTÍCIA BANCARIA” interpretada pel grup CLIS CLIS NYAC, és una obra molt distreta que fa riure i us ho passareu molt divertit. L’ENTRADA ÉS GRATUITA!!


El sábado día 4 a las 18 h. se presenta en el Mas Fonollar (c. Jerónimo, 1-3) la obra de teatro "JUSTICIA BANCARIA" interpretada por el grupo CLIS CLIS Nyac, es una obra muy distraída que hace reír y os lo pasaréis muy divertido. LA ENTRADA ES GRATUITA !!
 No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...