Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

sábado, 18 de octubre de 2014

ASSEMBLEA DEL DIJOUS DIA 16 / ASAMBLEA DEL JUEVES DIA 16Amb una bona assistència de públic i amb només quatre casos nous, es va desenvolupar amb normalitat la reunió d’ahir. Se'ls va donar complida informació de la documentació que han de presentar els seus bancs per demanar la dació en pagament, demanar la justícia gratuïta, accions en bancs, etc. Hem tingut dos dacions en pagament i lloguer social.

Jutjats de Barcelona.- Judici contra Catalunya Caixa, hem donat suport a un company afectat per l’índex IRPH. Ara toca esperar la sentencia que trigarà un mes o dos.

Dia 22 d’octubre (dimecres) a les 19 h. a l’ateneo reunió d’afectats dels bancs  (menys Bankia, BBVA i CX) petits o menys coneguts, financeres, etc.

Els dilluns de 19 h. a 20,30 h. s’atenderà a les persones que tinguin avís de tall de subministres (agua, llum, gas) per membres de “Pobresa Energètica”.

=====================================================Con una buena asistencia de público y con sólo cuatro casos nuevos, se desarrolló con normalidad la reunión de ayer. Se les dio cumplida información de la documentación que deben presentar sus bancos para pedir la dación en pago, pedir la justicia gratuita, acciones en bancos, etc Hemos tenido dos daciones en pago y alquiler social.

Juzgados de Barcelona.- Juicio contra CatalunyaCaixa, hemos apoyado a un compañero afectado por el índice IRPH. Ahora toca esperar la sentencia que tardará un mes o dos.

Día 22 de octubre (miércoles) a las 19 h. al ateneo reunión de afectados de los bancos (menos Bankia, BBVA y CX) pequeños o menos conocidos, financieras, etc

Los lunes de 19 h. a 20,30 h. ATENDERA a las personas que tengan aviso de corte de suministros (agua, luz, gas) por miembros de "Pobreza Energética". 


 ******************************************************


Assemblea de PAH catalanes a Blanes.
Una bona coordinació i consens són les millors eines per continuar al peu del canó.
Tenim per davant un gran treball i esperem la col · laboració de tots i totes per a la recollida de signatures per a la ILP CATALANA, que ha estat admesa a tràmit.
Ja s'avisarà quan es comenci.
SI ES POT
   
Asamblea de PAH catalanas en Blanes.
Una buena coordinación y consenso son las mejores herramientas para continuar en la brecha.
Tenemos por delante un gran trabajo y esperamos la colaboración de todos y todas para la recogida de firmas para la ILP CATALANA , que ha sido admitida a trámite.
Ya se avisará cuando se empiece.

SI SE PUEDE  


No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...