Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

viernes, 28 de junio de 2013

Assemblea de la PAHV-GRAMENET / Asamblea de la PAHV-GRAMENET
Com cada Dijous, ahir es va celebrar l'assemblea de la PAHV-Gramenet.

. - Es va donar informació de les taules de treball de BBVA, Rosa Maria convoco per avui a les 19h. En
   Ateneu a tots els afectats d'aquest banc, Eloy va fer el mateix per al proper dia 2 de juliol a 18h 30min en Ateneu, i per primera vegada es convoca per a aquest mateix dia ia la mateixa hora, les
   persones que estan afectades per CaixaBank "la de l'estrella blava", Ibercaja, Caja Badajoz,
   Caixa Panedes (Banc de Sabadell), Banco Pastor, la financera Credifino (Credifinsa).
   És important remarcar que totes les famílies afectades acudeixi a aquesta reunió.

. - També es va informar per part d'Eloy, que els Bancs estan obligats a canviar IRPH, de les hipoteques pel sistema Euribo o altres sistemes per prestar els diners homologat pel Banc d'Espanya, l'hipotecat ha de tenir molta cura, abans de signar s'ha d'estar ben segur del que se signa, per això el Banc o Caixa estan obligats a deixar tots els document perquè tu puguis estudiar-lo i consultar-lo, si et convé signar o no.
Aquesta ocorrent que els Bancs o Caixas quan fer el canvi també canvien el diferencial que té la hipoteca cap amunt en benefici del Banc o Caixa, això pot ser un problema en un futur.
Si aquest canvi es produeix sense el teu consentiment tens dret a denunciar aquesta entitat.

. - Amb la Clàusula Sòl, tots els Bancs estan obligats a treure de les hipoteques, el govern ha donat un termini d'un mes perquè els Bancs compleixi amb la llei.

També cal anar amb compte si el Banc o Caixa et truca afirmar, un document per treure la clàusula sòl, mai ho ferms sense abans llegir-lo i entenent el que diu el document, si no ho entens demana-ho i que t'ho donin, per estudiar-lo en casa teva.

Perquè diem això, perquè pots signar un document que posi que renuncies a qualsevol mesura de reclamació dels diners que t'hagi cobrat teu banc, durant anys amb aquesta clàusula.

Avui existeixen sentències jurídiques on el banc ha de tornar aquests diners, fins i tot amb interessos, cal deixar aquesta porta oberta, si algun dia cal fer la reclamació.

. - Es convoco pel proper dijous dia 4 de juliol, a les 9 del matí al local Julia Romera,, per fer una visita guiada per la Ciutat, anirem tots amb la samarreta de la PAHV-GRAMENET


. - Es va parlar de l'aniversari de l'Ateneu Julia Romera, (el local on ens reunim), per celebrar es realitza un sopar, al carrer, on cadascú portarem el menjar per sopar ala fresca, avui a les 21h 30 min. 28/06.

. - A l'assemblea van assistir 7 famílies noves, on cadascuna d'elles van exposar la seva situació, per part de la PAHV-G, se li va donar contestació a cadascuna d'elles, se li assessoro jurídicament, així com dels propis Bancs i la seva forma d'actuar.

Es informo de la propera Dació, que se signés el proper dimarts dia 02/07 a la família Valeria.

A les 21 hora es va donar l'Assemblea com acabada.


Si es pot!!===================


Como cada Jueves, ayer se celebro la asamblea de la PAHV-Gramenet.

.- Se dio información de las mesas de trabajo de BBVA, Rosa Maria convoco para hoy a las 19h. En
   Ateneo a todos los afectados de este Banco, Eloy hizo lo mismo para el próximo día 2 de julio a 18h 30min en Ateneo, y por primera vez se convoca para este mismo día y a la misma hora, las
   personas que estan afectadas por CaixaBank “la de la estrella azul”, Ibercaja, Caja Badajoz ,
   Caixa Panedés (Banco de Sabadell), Banco Pastor, la financiera Credifino (Credifinsa).
   Es importante remarcar que todas las familias afectadas acuda a dicha reunión.

.- También se informo por parte de Eloy, que los Bancos están obligados a cambiar IRPH, de las hipotecas por el sistema Euribo u otros sistemas para prestar el dinero homologado por el Banco de España, el hipotecado tiene que tener mucho cuidado, antes de firmar se debe  estar bien seguro de lo que se firma, para ello el Banco o Caixa estan obligados a dejar todos los documento para que tu puedas estudiarlo y consultarlo, si te conviene firmar o no.
Esta ocurriendo que los Bancos o Caixas cuando efectuar dicho cambio también cambian el diferencial que tiene la hipoteca hacia arriba en beneficio del Banco o Caixa, esto puede ser un problema en un futuro.
Si este cambio se produce sin tu consentimiento tienes derecho a denunciar dicha entidad.

.- Con la Clausula Suelo, todos los Bancos están obligados a quitarlas de las hipotecas, el gobierno ha dado un plazo de un mes para que los Bancos cumpla con la ley.

También hay que tener cuidado si el Banco o Caixa te llama afirmar, un documento para quitar la clausula  suelo, nunca lo firmes sin antes leerlo y entendiendo lo que dice dicho documento, si no lo entiendes pídelo y que te lo den, para estudiarlo en tu casa.

Porque decimos esto, porque puedes firmar un documento que ponga que renuncias a cualquier medida de reclamación del dinero que te haya cobrado tu Banco, durante años con esta clausula.

Hoy existen sentencias jurídicas donde el banco tiene que devolver dicho dinero, incluso con intereses, hay que dejar esta puerta abierta, si algún día hay que hacer dicha reclamación.

.- Se convoco  para  el próximo Jueves día 4 de Julio, a las 9 de la mañana en el local Julia Romera, , para realizar una visita guiada por la Ciudad, iremos todos con la camiseta de la PAHV-GRAMENET


.- Se hablo del aniversario del Ateneo Julia Romera, (el local donde nos reunimos), para celebrarlo se realiza una cena, en la calle, donde cada uno  traeremos la comida para cenar ala fresca, hoy a las 21h 30 min. 28/06.

.- A la asamblea asistieron 7 familias nuevas, donde cada una de ellas expusieron su situación, por parte de la PAHV-G, se le dio contestación a cada una de ellas, se le asesoro jurídicamente,  así como de los propios  Bancos y su forma de actuar.

Se informo de la próxima Dación, que se firmara el próximo Martes día 02/07 a la familia Valeria.


A las 21 hora se dio la Asamblea como terminada.


Si se puede!!


No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...