Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

lunes, 3 de junio de 2013

PROPER DIUMENGE DIA 9 PAELLA POPULAR / PROXIMO DOMINGO DIA 9 PAELLA POPULAR
 PRIMAVERA VERD, CIUTAT VERDA


Jornada de convivència, solidaritat i reivindicació!

Per un parc d'habitatge social!

Seguim reivindicant un parc d'habitatges socials i de lloguer social. Aquest parc hauria d'estar format per els habitatges buits que tenen els bancs a la nostra ciutat i que en molts casos porten més de dos anys tancades.

El passat 18 de juliol de 2012, l'alcaldessa Núria Parlón va fer unes declaracions públiques on anunciava sancions a les entitats bancàries si no llogaven o venien a preus assequibles els pisos de la seva propietat, emparant-se en la llei catalana d'habitatge. Alhora, exigia a les entitats bancàries que els seus pisos buits passessin a formar part de la borsa de l'oficina local d'habitatge, que compta amb una llista d'espera de més de 400 persones.

A data d'avui, la PAH desconeix què ha passat amb aquestes declaracions, si veritablement s'ha realitzat una base de dades amb els pisos buits que hi ha a la ciutat i si han hagut sancions a aquestes entitats financeres que mantenen els habitatges buits quan hi ha famílies a la nostra ciutat que les necessitin.

Per un parc urbà, verd i frondós!

Portem una reivindicació de tres dècades per tenir el gran parc de la ciutat, un parc urbà i frondós situat sobre terrenys salvats de l'especulació.

També les ciutats tenen somnis. Somien obtenir el necessari per viure. Somien amb la cura per als seus mals. Somien tenir les eines i els béns bàsics perquè la ciutadania es trobi bé i pugui tirar endavant somnis col · lectius. I, si pot ser també, que se senti orgullosa i s'enriqueixi amb la convivència. Només així la ciutat és ciutat i no només un lloc on viure. Santa Coloma de Gramenet té un somni pendent des de fa més de trenta anys: recuperar una part del seu petit territori, salvodo de l'especulació, per fer les paus amb la natura. Aquest lloc és Can Zam i el moment ja no pot esperar. El parc urbà i frondós no és un caprici, tampoc un oblit d'altres problemes, sinó una necessitat i un dret, com ho és, avui més que mai, viure amb dignitat.


No faltis és molt important la teva presència per reivindicar que Can Zam, sigui un lloc d'expansió i un pulmó verd per a tots els colomencs, un parc d'habitatges i lloguers socials i denunciar la nova llei hipotecària. És molt important que acudim i siguem molts, per poder aconseguir aquesta justa reivindicació, i al mateix temps fer d'aquest dia un dia festiu, reivindicatiu i de convivència.


Tots i totes el que vulgui col · laborar en els preparatius de la paella, s'ha quedat a l'Ateneu de dimecres dia 5 a les 18'30h.


DIUMENGE 9 DE JUNY DE 2013
Jornada de convivència, solidaritat i reivindicació al Parc de Can Zam
14 h PAELLA POPULAR (Preu 3 € - tiquet anticipat)
16.30 h. Acte amb la intervenció de

Plataforma per a la Defensa de la Serra de Marina i Can Zam
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Gramenet (ADA COLAU, portaveu de la PAH)


  SI ES POT!


 =========================
PRIMAVERA VERDE, CIUDAD VERDE


Jornada de convivencia, solidaridad y reivindicación!

Por un parque de vivienda social!


Seguimos reivindicando un parque de viviendas sociales y de alquiler social. Este parque tendría que estar formado por las viviendas vacías que tienen los bancos en nuestra ciudad y que en muchos casos llevan más de dos años cerradas.

El pasado 18 de julio de 2012, la alcaldesa Nuria Parlón hizo unas declaraciones públicas dónde anunciaba sanciones a las entidades bancarias si no alquilaban o vendían a precios asequibles los pisos de su propiedad, amparándose en la ley catalana de vivienda. A la vez, exigía a las entidades bancarias que sus pisos vacíos pasasen a formar parte de la bolsa de la oficina local de vivienda, que cuenta con una lista de espera de más de 400 personas.

A fecha de hoy, la PAH desconoce qué ha pasado con éstas declaraciones, si verdaderamente se ha realizado una base de datos con los pisos vacíos que hay en la ciudad y si han habido sanciones a éstas entidades financieras que mantienen las viviendas vacías cuándo hay famílias en nuestra ciudad que las necesiten.

Por un parque urbano, verde y frondoso!

Llevamos una reivindicación de tres décadas para tener el gran parque de la ciudad, un parque urbano y frondoso situado sobre terrenos salvados de la especulación.

También las ciudades tienen sueños. Sueñan con obtener lo necesario para vivir. Sueñan con la cura para sus males. Sueñan tener las herramientas y los bienes básicos para que la ciudadanía se encuentre bien y pueda tirar hacia adelante sueños colectivos. Y, si puede ser también, que se sienta orgullosa y se enriquezca con la convivencia. Solamente así la ciudad es ciudad y no sólo un lugar dónde vivir. Santa Coloma de Gramenet tiene un sueño pendiente desde hace más de treinta años: recuperar una parte de su pequeño territorio, salvodo de la especulación, para hacer las paces con la naturaleza. Este lugar es Can Zam y el momento ya no puede esperar. El parque urbano y frondoso no es un capricho, tampoco un olvido de otros problemas, si no una necesidad y un derecho, cómo lo es, hoy más que nunca, vivir con dignidad.


No faltes es muy importante tu presencia para reivindicar que el parque de Can Zam, sea un lugar de expansión y un pulmón verde para todos los Colomenses, un parque de viviendas y alquileres sociales y denunciar la nueva ley hipotecaria. Es muy importante que acudamos y seamos muchos, para poder conseguir esta justa reivindicación, y al mismo tiempo hacer de este día un día festivo, reivindicativo y de convivencia.
  

Todos y todas el/ las que quiera colaborar en los preparativos de la paella, se ha quedado en el Ateneo el Miércoles día 5 a las 18'30h.


DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2013
Jornada de convivencia, solidaridad y reivindicación en el Parque de Can Zam
14 h PAELLA POPULAR (Precio 3 € - tiquet anticipado)
16.30 h. Acto con la intervención de 

Plataforma per a la Defensa de la Serra de Marina i Can Zam
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Gramenet ( ADA COLAU, portavoz de la PAH )


  SI SE PUEDE!!!


No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...