Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

viernes, 7 de junio de 2013

ASSEMBLEA DE L'PAHV-GRAMENET / ASAMBLEA DE LA PAHV-GAMENET



Un dijous més s'ha celebrat l'assemblea de la PAHV-GRAMENET a l'Ateneu Julia romera, avui han estat sis persones noves les que han vingut demanant ajuda per als seus problema hipotecari, se'ls ha escoltat i assessorat segons el cas exposat per cadascú .
S'ha informat sobre les gestions d'un nou local de l'PAHV per a la reunió dels dijous que seria la sala de Can Sisteré la proposta ha estat ben acollida per l'assemblea.

==================================

Un jueves mas se ha celebrado la asamblea de la PAHV-GRAMENET en el Ateneo Julia romera, hoy han sido seis personas nuevas las que han venido pidiendo ayuda para sus problema hipotecario, se les ha escuchado y asesorado según el caso expuesto por cada un@.
Se ha informado sobre las gestiones de un nuevo local de la PAHV para la reunión de los jueves que seria la sala de Can Sistere la propuesta ha sido bien acogida por la asamblea.


Per part d'entitats i persones, s'ha rebut aportacions econòmiques de suport d'ajuda per elaborar pancartes, samarretes, cartells ........
L'associació de paradistes de Santa Coloma (alguns dels seus membres afectats per les hipoteques i vénen a la PAHV) s'han reunit amb la PAHV-GRAMENET i s'han compromès si nosaltres ho acceptàvem en vendre en les seves parades samarretes i pins de la PAHV. l'assemblea ho ha aprovat.
S'ha informat de la data de la propera assemblea de les PAHVs CATALANES que serà el dia 8 de juny a Manresa

====================================


Por parte de entidades y personas, se ha recibido aportaciones económicas de soporte de ayuda para elaborar pancartas, camisetas, carteles........
La asociación de paradistas de Santa Coloma (algunos de sus miembros afectados por las hipotecas  y vienen a la PAHV) se han reunido con la PAHV-GRAMENET  y se han comprometido si nosotros lo aceptábamos en vender en sus paradas camisetas y pins de la PAHV. la asamblea lo ha aprobado.
Se ha informado de la fecha de la próxima asamblea de las PAHVs CATALANAS que sera el día 8 de Junio en Manresa


Sobre la paella del diumenge dia 9 al Parc de Can Zam, les perspectives que havien previstes ja s'han sobrepassat hi venut més de 500 tiquets.
El Diumenge s'ha quedat al mateix parc, a les 10 h del matí, per a tot el que pugui col · laborar en ajudar amb els preparatius, que acudisca al lloc. Serem molts i cal que tots col · laborem!!!
Qualsevol pregunta sobre els preparatius d'aquest dia ens dirigirem a Josep Pitarque.

Segur que el diumenge es va a convertir en un dia inoblidable, on podrem oblidar per unes hores tots els nostres problemes i gaudir d'un dia festiu de convivència, coneixent tots una mica mes ......Será un dia per a tots els que formem la PAHV-GRAMENET i PLANTAFOMA en DEFENSA de SERRA MARINA i CAN ZAM que recordarem durant molt de temps!!!!! 


====================================


Sobre la paella del domingo día 9 en el Parque de Can Zam, las perspectivas que habían previstas ya se han sobrepasado hay vendido mas de 500 tickets .
El Domingo se ha quedado en el mismo parque, a las 10 h de la mañana, para todo el que pueda colaborar en ayudar con los preparativos, que acuda al lugar. Seremos muchos y es necesario que todos colaboremos!!!!!
Cualquier pregunta sobre los preparativos de ese día nos dirigiremos a  Josep Pitarque.

Seguro que el Domingo se va a convertir en un día inolvidable, donde podremos olvidar por unas horas todos nuestros  problemas y disfrutar de un día festivo de convivencia, conociéndonos todos un poco mas...... Sera un día  para todos los que formamos la PAHV- GRAMENET  y PLATAFOMA en DEFENSA de SERRA MARINA y CAN ZAM que recordaremos durante mucho tiempo!!!!!



No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...