Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

jueves, 19 de septiembre de 2013

Assemblea de la PAHV - GRAMENET / Asamblea de la PAHV - GRAMENET



A la reunió d'avui, han assistit 70 persones dels quals 6 eren persones que assistien a l'assemblea per primera vegada. Han explicat la seva problemàtica particular i la PAH els assessora sobre els passos que s'han de seguir per demanar la dació en pagament, condonació de deute, quina és la situació de cada un, els passos a seguir, etc. L’assemblea s’ha desenvolupat normalment.
S’ha comentat les dues acciones que s’han portat a terme a CX, ahir i avui. Aquesta entitat fa dos mesos que no dona solucions a la problemàtica de les persones afectades. Demà farem la tercera acció. Es posa de manifest el malestar que hi ha per l’escasa assistència a les accions a CX i és un tema que hauria d’estar molt clar per a tothom, la unió fa la força!
Una afectada per la hipoteca amb el BBVA ens ha comunicat que li han  donat la DACIÓ EN PAGAMENT, no sense entrebancs com és natural.  És per celebrar-ho!
Es té previst fer unes excursions per Santa Coloma la semana entrant. Es comunicarà! 


SI ES POT!!!

======================================


En la reunión de hoy, han asistido 70 personas de los cuales 6 eran personas que asistían a la asamblea por primera vez. Han explicado su problemática particular y la PAH les asesora sobre los pasos a seguir para solicitar la dación en pago, condonación de deuda, cuál es la situación de cada uno, los pasos a seguir, etc. La asamblea se ha desarrollado normalmente.
Se ha comentado las dos acciones que se han llevado a cabo en CX, ayer y hoy. Esta entidad hace dos meses que no da soluciones a la problemática de las personas afectadas. Mañana haremos la tercera acción. Se pone de manifiesto el malestar que hay por la escasa asistencia a las acciones en CX y es un tema que debería estar muy claro para todos, la unión hace la fuerza!
Una afectada por la hipoteca con el BBVA nos ha comunicado que le han dado la DACIÓN EN PAGO, no sin tropiezos como es natural. Es para celebrarlo!
Se tiene previsto hacer unas excursiones por Santa Coloma la semana entrante. Se comunicará!


SI SE PUEDE!!!

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...