Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

miércoles, 18 de septiembre de 2013

NAVARRA SEGUEIX ELS PASSOS D'ANDALUSIA Y PODRÀ EXPROPIAR HABITATGES EN DESNONAMENTS / NAVARRA SIGUE LOS PASOS DE ANDALUCÍA Y PODRÁ EXPROPIAR VIVIENDAS EN DESAHUCIOS
El ple del Parlament de Navarra ha aprovat, amb el vot en contra d'UPN i PPN, la proposició de llei de mesures urgents per garantir el dret a l'habitatge a Navarra, presentada per PSN, Bildu, Aralar-NaBai, IE i Geroa Bai , i que introdueix mesures similars al decret llei en vigor a Andalusia que permet l'expropiació temporal de l'ús de l'habitatge en cas de desnonaments amb risc d'exclusió social. La llei, debatuda en tramitació directa i lectura única, inclou possibilitar l'embargament temporal per tres anys dels habitatges de les entitats bancàries en procés de desnonament, i que les famílies puguin romandre en l'habitatge durant aquests tres anys pagant un lloguer que no superi el 25% dels seus ingressos.
Recull, també, la creació d'un cens d'habitatge buit a Navarra, així com gravar l'habitatge buit amb un impost que doble l'actual quantia de la contribució urbana a aquelles habitatges buits que no es posin al mercat de lloguer. A Navarra es produeixen dos desnonaments diaris quan hi ha 35.000 habitatges buits. La pressió popular ha fet que els parlaments tractin de donar remei a un problema real. Les mesures de pegats han servit per tirar a les escombraries una ILP que s'ha treballat a tot l'Estat.
(resum de l'article de elmundo.es)


==================================================


 El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, con el voto en contra de UPN y PPN, la proposición de ley de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, presentada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai, y que introduce medidas similares al decreto-ley en vigor en Andalucía que permite la expropiación temporal del uso de la vivienda en caso de desahucios con riesgo de exclusión social. La ley, debatida en tramitación directa y lectura única, incluye posibilitar el embargo temporal por tres años de las viviendas de las entidades bancarias en proceso de desahucio, y que las familias puedan permanecer en la vivienda durante esos tres años pagando un alquiler que no supere el 25% de sus ingresos.
Recoge, también, la creación de un censo de vivienda vacía en Navarra, así como gravar la vivienda vacía con un impuesto que doble la actual cuantía de la contribución urbana a aquellas viviendas vacías que no se pongan en el mercado del alquiler. En Navarra se producen dos desahucios diarios cuando existen 35.000 viviendas vacías. La presión popular ha hecho que los parlamentos traten de dar remedio a un problema real. Las medidas de parcheo han servido para tirar a la basura una ILP que se ha trabajado en todo el Estado.
(resumen del artículo de  elmundo.es)

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...