Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

viernes, 21 de marzo de 2014

ASSEMBLEA CELEBRADA AVUI DE LA PAHV-GRAMENET / ASAMBLEA CELEBRADA HOY DE LA PAHV-GRAMENETHem portat a terme avui diferents accions en distintes entitats bancaries. Una,  a les oficines del BBVA en solidaritat amb els companys de Sabadell que han estat 17 dies tancats aguantant amb molt de coratge i valentía el mal tracte que han rebut. Els hi posaven la calefacció molt forta i després l’apagaven perquè tinguessin fred. No han deixat entrar menjar per les persones allí tancades durant mes de 30 hores. Las persones que volian sortir de l’oficina,  no las han deixat fer-ho. El proper dia 24 a les 9,30 h. reunió en l’Ateneu Júlia Romera per continuar amb les accions. 

Hemos llevado a cabo hoy diferentes acciones en distintas entidades bancarias. Una, en las oficinas del B B V A en solidaridad con los compañeros de Sabadell que han sido 17 días encerrados aguantando con mucho coraje y valentía el mal trato que han recibido. Los ponían la calefacción muy fuerte y después la apagaban porque tuvieran frío. No han dejado entrar comida para las personas allí encerradas durante más de 30 horas. Las personas que querían salir de la oficina no las dejaban hacerlo. El próximo dia 24 a las 9,30 h. reunión en el Ateneo Julia Romera para continuar con las acciones


L’altre acció ha estat a les oficines de CX, perque fa un any i mig que les PAH de Catalunya iniciem una negociació col•lectiva amb Catalunya Caixa (CX). Sempre ens hem vist obligades a fer pressió social perquè ens volen deixar al carrer amb un deute inassumible. Una vegada rera una altra hem aturat les accions per acords teòricament aconseguits i una vegada rera una altra CX els ha incomplert, havent de tornar al carrer a reclamar els nostres drets. Donat el permanent incompliment dels acords per part de CX, les PAHs de Catalunya fem pública una nova campanya, la del Km 0, la de proximitat, però no la de CX, sinó de les PAHs. Tornarem al Km 0, és a dir, on vam signar les hipoteques, a les oficines.

La otra acción ha sido en las oficinas de CX, porque hace un año y medio que las PAH de Cataluña iniciamos una negociación colectiva con Catalunya Caixa (CX). Siempre nos hemos visto obligadas a hacer presión social para que nos quieren dejar en la calle con una deuda inasumible. Una vez tras otra hemos detenido las acciones para acuerdos teóricamente alcanzados y una vez tras otra CX les ha incumplido, teniendo que volver a la calle a reclamar nuestros derechos. Dado el permanente incumplimiento de los acuerdos por parte de CX, las PAHs de Cataluña se publica una nueva campaña, la del Km 0, la de proximidad, pero no la de CX, sino de las PAHs. Volveremos el Km 0, es decir, donde firmamos las hipotecas, en las oficinas.
 


Demà divendres a les 23,30 h. surt l’autocar cap a Madrid per la MARXA DE LA DIGNITAT. Les diferents PAH d’arreu l’estat es trobaran en un lloc concret de la capital per anar totes juntes cap el centre de la ciutat i trobar-se totes. Las persones que no vagin a la marxa se les emplaça a les 11 h. del dissabte en el Metro de El Fondo per repartir informació sobre l’acció de la Pobresa Energètica que es farà el dia 4 d’abril.

Mañana viernes a las 23,30 h. sale el autocar hacia Madrid para la MARCHA DE LA DIGNIDAD. Las diferentes PAH de todo el estado se encontrarán en un lugar concreto de la capital para ir todas juntas hacia el centro de la ciudad y encontrarse todas. Las personas que no vayan a la marcha se las emplaza a las 11 h. del sábado en el Metro de El Fondo para repartir información sobre la acción de la Pobreza Energética que se llevarà a cabo el dia 4 de Abril.
 


Ahir unes 300 persones van ocupar les dependencies de ENDESA a Barcelona per parlar amb un responsable sobre el tema de la Pobresa Energètica. Per manca de ingressos hi han famílies que els hi ha tallat la llum per no poder-la pagar. Properament es farà una reunió amb les parts implicades.

Ayer, unas 300 personas ocuparon las dependencias de ENDESA en Barcelona para hablar con un responsable sobre el tema de la Pobreza Energética. Por falta de ingresos hay familias que les ha cortado la luz por no poder pagar. Próximamente se hará una reunión con las partes implicadas.
 

El dia 29 d’aquest mes es farà una calçotada amb el membres de la pah i alguna entitat més; serà un dinar de germanor i convivència. També farem un passeig per la muntanya i gaudirem del paisatge . Ens trobarem al metro de Can Zam a les 10 h.

El día 29 de este mes se hará una calçotada con miembros de la pah y alguna entidad más; será una comida de hermandad y convivencia. También haremos un paseo por la montaña y disfrutaremos del paisaje. Nos encontraremos en el metro de Can Zam a las 10 h.Assistència de 80 persones i 5 casos nous  /  Asistencia de 80 personas y 5 casos nuevos


La presentació de la PAH l'ha feta una companya i després hem passat a respondre totes les preguntes i dubtes dels presents.

La presentación de la PAH la ha hecho una compañera y despues hemos respondido a todas las preguntas y dudas de los presentes.

====================================================== 
No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...