Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

jueves, 28 de noviembre de 2013

Assemblea de la PAHV - GRAMENET / Asamblea de la PAHV - GRAMENETA la reunió d'avui, han assistit 70 persones dels quals 11 eren persones que assistien a l'assemblea per primera vegada.  

Han explicat la seva problemàtica particular i la PAH els assessora sobre els passos que s'han de seguir per demanar la dació en pagament, condonació de deute, quina és la situació de cada un, els passos a seguir, etc.
S’ha explicat com va anar l’acció de “sabates contra la banca” a la qual van assistir un bon grup de companys amb molt d‘entusiasme.  De passada es va arribar al barri de Singuerlín per fer una acció de protesta a CX per no voler atendre una companya amb el problema de la seva hipoteca en aquesta entitat, havia demanat diverses vegades la dació en pagament per no tenir cap tipus d'ingrés i no era degudament atesa. Aquest dia si es va poder parlar amb la directora de l'oficina i es va demanar de nou la dació en pagament per a la afectada.Dijeron que ja donarien alguna contestació al dia següent i així ha estat. Li van atramitar la dació en pagament esperem que li sigui concedida!! Si no hi ha pressió no hi reacció!

* El proper día 20 de desembre 2013 es farà el sopar de Nadal i els que vulguin anar al sopar han de portar fet plats típics de la terra de cadascun.

* El consulat d’Ecuador ha firmat un conveni amb la PAH de Barcelona de col·laboració mútua.

* Es pensa en fer xerrades a diferents col·legis i instituts de Sta. Coloma per fer arribar la tasca de la PAH i que ens coneguin, explicar la problemàtica de les persones que no poden fer front a les seves hipoteques.


==========================================


En la reunión de hoy, han asistido 70 personas de los cuales 11 eran personas que asistían a la asamblea por primera vez

Han explicado su problemática particular y la PAH les asesora sobre los pasos a seguir para solicitar la dación en pago, condonación de deuda, cuál es la situación de cada uno, los pasos a seguir, etc.
Se ha explicado cómo fue la acción de "zapatos contra la banca" a la que asistieron un buen grupo de compañeros con mucho entusiasmo. De paso se llegó al barrio de Singuerlín para hacer una acción de protesta en CX por no querer atender a una compañera con el problema de su hipoteca en esta entidad, había pedido varias veces la dación en pago por no tener ningún tipo de ingreso y no era debidamente atendida. Este dia si se pudo hablar con la directora de la oficina y se pidio de nuevo la dación en pago para la afectada.Dijeron que ya darian alguna contestación al día siguiente y así ha sido. Le van atramitar la dación en pago esperamos que le sea concedida!! Si no hay presión no hay reacción.!

* El próximo día 20 de diciembre de 2013 se hará la cena de Navidad y los que quieran ir a la cena deben llevar platos típicos de la tierra de cada uno.

* El consulado de Ecuador ha firmado un convenio con la PAH de Barcelona de colaboración mutua.

* Se piensa en hacer charlas en diferentes colegios e institutos de Santa. Coloma para hacer llegar la labor de la PAH y que nos conozcan, explicar la problemática de las personas que no pueden hacer frente a sus hipotecas.No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...