Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

lunes, 4 de noviembre de 2013

Equatorians a Espanya s'organitzen per plantejar demandes contra bancs per desnonaments/Ecuatorianos en España se organizan para plantear demandas contra bancos por desahuciosEl canceller de l'Equador Ricardo Patiño es va reunir amb uns 300 equatorians, majoritàriament afectats per la crisi hipotecària, a Madrid . Posteriorment va arribar a Barcelona on, asseguts a terra a falta d'auditori, va mantenir una trobada amb un grup de immigrants residents en aquesta ciutat, segons ha informat l'agència oficial de notícies Andes. Durant la trobada amb immigrants, a la Casa Equatoriana a Madrid, el canceller Patiño va fer un repàs detallat de les polítiques i accions del govern del president Rafael Correa en suport dels ciutadans afectats. Entre elles, l'assessorament jurídic en les legacions diplomàtiques a Madrid, Múrcia, Barcelona i València ( de tres a quatre advocats per seu ). El nombre d'equatorians afectats pel tema de les hipoteques està entre els 8.000 i 15.000, segons l'Ambaixada d'Equador a Madrid. També, per iniciativa del president Correa, l'Assemblea Nacional Legislativa va establir una normativa perquè les sentències estrangeres amb garantia de hipotecària que persegueixi l'embargament de béns no siguin executades a Equador (26 de juny de 2012).

La unió fa la força!

=======================================
El canciller del Ecuador Ricardo Patiño se reunió con unos 300 ecuatorianos, en su mayoría afectados por la crisis hipotecaria, en Madrid. Posteriormente llegó a Barcelona donde, sentados en el suelo a falta de auditorio, mantuvo un encuentro con un grupo de inmigrantes residentes en esa ciudad, según informó la agencia oficial de noticias Andes. Durante el encuentro con inmigrantes, en la Casa Ecuatoriana en Madrid, el canciller Patiño hizo un repaso detallado de las políticas y acciones del gobierno del presidente Rafael Correa en apoyo de los ciudadanos afectados. Entre ellas, el asesoramiento jurídico en las legaciones diplomáticas en Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia (de tres a cuatro abogados por sede). El número de ecuatorianos afectados por el tema de las hipotecas está entre los 8.000 y 15.000, según la Embajada de Ecuador en Madrid. También, por iniciativa del presidente Correa, la Asamblea Nacional Legislativa estableció una normativa para que las sentencias extranjeras con garantía de hipotecaria que persiga el embargo de bienes no sean ejecutadas en Ecuador (26 de junio de 2012).

La unión hace la fuerza!!!

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...