Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

lunes, 4 de noviembre de 2013

Els desnonaments colpegen a les classes mitjanes /Los desahucios golpean a las clases mediasEls afectats per la hipoteca han vist en l'any que s'acosta a la seva fi les dues cares de la moneda. Han guanyat la batalla de l'opinió pública -ja ningú els qualifica en bloc de malgastadors i irresponsables-, han aconseguit que el Govern es pronunciï sobre la tragèdia hipotecària i han obtingut victòries legals a Europa sense precedents. Tanmateix, la seva situació no ha millorat significativament. Sobretot, pel mesquí que ha estat l'Executiu central en l'aplicació de la sentència de la Unió Europea que va declarar il · legal el sistema de desallotjaments espanyol a causa de l'existència de clàusules abusives en els contractes hipotecaris.
Els cinc mesos d'aplicació de la nova llei hipotecària han demostrat que no resol el bloqueig econòmic que viuen desenes de milers de persones i que està sembrada de mines que els advocats de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca intenten desactivar. Ja que el Govern no acompanya, els juristes miren de reüll els jutges, amb l'esperança que s'erigeixin en guardians del sentit comú. Però el cas és que els desallotjaments no s'aturen, tot just es redueixen, i que no hi ha menys afectats, encara que sí diferents.
La portaveu de la PAH, Ada Colau, mostra satisfacció i inquietud. «Hi ha hagut un punt d'inflexió quant a l'opinió pública, aquesta batalla s'ha guanyat. Però ara el repte és el creixement ». Ja són 200 les plataformes locals d'afectats, que ara, diu Colau, han donat un pas endavant en la seva relació amb els bancs. Ja no només ocupen una agència. «Hem guanyat capacitat de negociació amb els bancs. Tenim contacte directe amb persones que poden pactar una dació ».
(Elperiodico.com-Sociedad 04/11/2013)

SEGUIREM LLUITANT, JUNTS PODREM!!! 

======================


Los afectados por la hipoteca han visto en el año que se acerca a su fin las dos caras de la moneda. Han ganado la batalla de la opinión pública –ya nadie los califica en bloque de manirrotos e irresponsables–, han logrado que el Gobierno se pronuncie sobre la tragedia hipotecaria y han obtenido victorias legales en Europa sin precedentes. Sin embargo, su situación no ha mejorado significativamente. Sobre todo, por lo cicatero que ha sido el Ejecutivo central en la aplicación de la sentencia de la Unión Europea que declaró ilegal el sistema de desalojos español a causa de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.
Los cinco meses de aplicación de la nueva ley hipotecaria han demostrado que no resuelve el bloqueo económico que viven decenas de miles de personas y que está sembrada de minas que los abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca intentan desactivar. Ya que el Gobierno no acompaña, los juristas miran de reojo a los jueces, con la esperanza de que se erijan en guardianes del sentido común. Pero el caso es que los desalojos no se detienen, apenas se reducen, y que no hay menos afectados, aunque sí distintos.
La portavoz de la PAH, Ada Colau, muestra satisfacción e inquietud. «Ha habido un punto de inflexión en cuanto a la opinión pública, esta batalla se ha ganado. Pero ahora el reto es el crecimiento». Ya son 200 las plataformas locales de afectados, que ahora, dice Colau, han dado un paso adelante en su relación con los bancos. Ya no solo ocupan una agencia. «Hemos ganado capacidad de negociación con los bancos. Tenemos contacto directo con personas que pueden pactar una dación».
(Elperiodico.com-Sociedad 04/11/2013)

SEGUIREMOS LUCHANDO, JUNTOS PODREMOS!!!

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...