Welcome!!! Traductor / Translator

English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

viernes, 12 de julio de 2013

Assemblea de la PAHV-GRAMENET / Asamblea de la PAHV-GRAMENETUna setmana mes en ple mes de juliol i amb molta calor, va tenir lloc com cada dijous l'assemblea de la PAHV-GRAMENET. a l'Ateneu Julia Romera. Cal destacar que el grau de calor que suportem al no haver ventiladors ni aire condicionat, crea una mica de malestar, esperem poder-ho solucionar entre tots / es! 
Rosa Maria va donar la ben vinguda a tots, recordant amb una àmplia explicació i informació de com funciona i que és la planta forma d'afectats per la Hipoteca de Gramenet (PAHV-GRAMENET) es va donar informació de l'agenda de la setmana.. - En aquesta Setmana s'havia signat una dació sense lloguer de Bankia.. - S'ha realitzat una venda compra que donant una quantitat de 6.000 €, amb un lloguer social deDe 215 € / mes.. - Per a la PAHV-G, no deixa de ser una petita victòria i una gran alegria, per les dues famílies.
 La pregunta que ens fem i que tots ens hauríem de fer, cal fer patir tant temps per aconseguir una mínima justícia?

 
. - Es informo del pròxim llançament que hi ha el proper dia 18 de juliol al Carrer Rellotge 51-52 a les 11hora per part de Bankia, de totes maneres s'estan realitzat les gestions amb Bankia i el Jutjat per aturar-lo, si no ho aconseguim haurem aturar físicament amb la nostra presència i solidaritat amb aquesta família.

 
. - Les persones que venien per primera vegada expressar la seva situació, on la PAHV-G, l'informo i  assessoro, perquè ells prenguessin una decisió del que volien fer, a banda de lliurar-li una  fitxa perquè la omplissin amb les seves dades.

 
. - Per la part de la PAHV-G, se li lliuro a Raul Moreno representant del Govern de la Ciutat, un llistat de persones que havia sol · licitat la condonació de l'IBI i la Plusvàlua, Raul, va explicar que en el tema de la Plusvàlua el govern havia tret un escrit perquè totes les persones que aconsegueixi la dació en pagament, haurien omplir sol · licitant a Ajuntament la condonació del deute.

 
. - Un altre punt va ser el tema de l'IBI, en aquest punt van demanar la paraules diverses persones per explicar cada un / a és el cas, contradient una mica el que havia explicat Raul Moreno.Veient que aquest tema ens portava una situació que no era el moment per que s'allargaria molt l'assemblea, vam haver tallar el torn de paraula, sabent que no a tothom li podia agradar, per que tots tenien alguna cosa a dir sobre aquest tema IBI. Es va acordar que totes les famílies que havien presentat la instància a l'Ajuntament, que ens donés còpia, i passat un temps prudencial si no hi havia contestació per part de l'administració. Li faríem una instància col · lectiva amb totes les peticions.L'assemblea es va donar per acabada a les 9'10h. de la nit.=======================


Una semana mas en pleno mes de Julio y con mucha calor, tuvo lugar como cada jueves la asamblea de la PAHV-GRAMENET. en el Ateneo Julia Romera. Hay que destacar que el grado de calor que soportamos  al no haber ventiladores ni aire acondicionado, crea un poco de malestar; Esperemos poderlo solucionar entre tod@s!!!
Rosa Maria dio la bien venida a todos, recordando con una amplia explicación e información de como funciona y que es la Planta forma de afectados por la Hipoteca de Gramenet ( PAHV-GRAMENET )
se dio información de la agenda de la semana.
 

.- En esta Semana se había firmado una dación sin alquiler de Bankia.
.- Se ha realizado una venta compra que dando una cantidad de 6.000€, con un alquiler social de
   215€/mes.

.- Para la PAHV-G, no deja de ser una pequeña victoria y una gran alegría, para las  dos  familias,
   ¿ La pregunta que nos hacemos y que todos nos deberíamos hacer, es necesario hacer sufrir durante tanto
      tiempo a las personas para conseguir una mínima justicia?

.- Se informo del próximo lanzamiento que hay el próximo día 18 de julio en la Calle Reloj 51-52 a
   las 11hora por parte de Bankia, de todas formas se están realizado las gestiones con Bankia y el
   Juzgado para pararlo, si no lo conseguimos deberemos pararlo físicamente con nuestra presencia y
   solidaridad con esta familia.

.- Las personas que venían por primera vez expresaron su situación, la PAHV-G, le informo y
   asesoro, para que ellos tomaran una decisión de lo que querían hacer, a parte de entregarle una
   ficha para que la rellenaran con sus datos.

.- Por parte de la PAHV-G, se le entrego a Raul Moreno representante del Gobierno de la Ciudad,  un listado de personas que habían solicitado la con-donación del IBI y la Plusvalía, Raul, explico, que en el tema de la Plusvalía el gobierno había sacado un escrito, para que todas las personas que consiga la dación en pago deberían rellenar, solicitando a Ayuntamiento la condonación de la deuda.

.- Otro punto fue el tema del IBI, en este punto pidieron la palabras varias personas para explicar cada uno/a su caso, contradiciendo un poco lo que había explicado Raul Moreno.
Viendo que este tema nos llevaba una situación que no era el momento por que se alargaría mucho la asamblea, tuvimos que cortar el turno de palabra, sabiendo que no a todo el mundo le podía agradar, por que todos tenían algo que decir sobre este tema del IBI. Se acordó que todas las familias que habían presentado la instancia en el Ayuntamiento, que nos diera copia, y pasado un tiempo prudencial si no había contestación  por parte de la administración. Le haríamos una  instancia colectiva con todas las peticiones.
La asamblea se dio por terminada a las 9'10h. de la noche.
    
           
                Si es pot!!      /     Si se PuedeNo hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...